V Evropě je hned několik zemí, kde se vyskytují medvědi. Ti se z většiny snaží lidem vyhýbat – rozhodně se nejedná o krvelačnou bestii. Bohužel mnoho lidí netuší, jak se při setkání s touto šelmou chovat a tím si právě koledují o útok. Tento článek je tedy návodem k tomu, jak se takovému setkání nejlépe vyhnout a jak se zachovat, když už k němu dojde. Zároveň bychom vás chtěli vyzvat k tomu, abyste nám dali vědět, pokud víte o místě, kde se medvědi nebojí přijít nebezpečně blízko lidským obydlím. Největším lákadlem bývají například kontejnery a my bychom se rádi podíleli na minimalizaci konfliktů mezi medvědy a lidskými osadami.

Jak předejít setkání s medvědem

Znát medvědí teritorium

Při plánování výletu do oblasti, kde se vyskytují medvědi, je důležité získat informace o jejich teritoriu a rozšíření. V Evropě se medvědi vyskytují ve více zemích, než by se mohlo zdát. Například v Polsku a Slovensku, lze medvědy potkat v horských lesích. Do Čech se občas medvěd zatoulá za Slovenska, takže ho výjimečně můžeme potkat například v Beskydech či Karpatech.

Dalšími evropskými destinacemi, kde medvědi žijí, jsou horské oblasti Balkánu a Karpatského oblouku. Rumunsko, Bulharsko a Slovinsko, ale třeba i Itálie a severní Španělsko patří mezi země, kde můžete spatřit medvědy v jejich přirozeném prostředí. Tito silní a majestátní tvorové zde hrají klíčovou roli v ekosystémech, a proto je důležité je respektovat a umožnit jim žít ve svém přirozeném prostředí.

Buďte obezřetní a všímejte si různých stop

Snažte se chodit minimálně ve dvojicích či ve skupinách a nerozdělujte se. Při pohybu terénem se držte vyznačených stezek a buďte ostražití především ráno, večer a v noci, kdy jsou medvědi nejaktivnější. To ale platí i během dne, především blízko zdrojů medvědí potravy (borůvky, maliny, zdechliny zvířat atd) či u mokřadů.

Nejnebezpečnější je tichá chůze v keřovitém porostu, hrozí tu nebezpečí, že medvěda překvapíte zblízka. Buďte zvlášť opatrní při nízké viditelnosti (mlha) nebo slyšitelnosti (silný́ déšť, vítr, hukot potoka atd.).

Přítomnost medvěda můžete poznat podle stop v hlíně i na stromech (záškraby a záhryzy), podle trusu, můžete ale také narazit na zválené porosty malin či borůvčí. Věnujte ale také pozornost splašené zvěři, křiku sojek, bekání srnčí zvěře apod.

Buďte hluční

Když jste v lesním prostředí, udržujte hlasitý hovor a pokud máte děti, nechte je hrát si hlučně. Můžete si třeba i zpívat (klidně i falešně), pískat si, tleskat nebo se ozvat různými „umělými” zvuky (cinkání kovových předmětů, např. turistických holí).

Čas od času třeba zlomte klacek nebo jím bouchejte o stromy. Můžete si na batoh zavěsit rolničku (už jsme ale slyšeli i názor, že pokud jde o medvědy, kteří jsou zvyklí na lidi, tento pravidelný zvuk spíše přiláká jejich zvědavost.)

Medvěda jednoduše informujete o vaší přítomnosti a dáte mu šanci, aby se vyhnul setkání s vámi. Medvědi obvykle o střed s lidmi nestojí.

Pozor na silné vůně

Nepoužívejte žádné parfémy, ani silně voňavé opalovací krémy či šampony. Nedoporučují se především přípravky s medovou, ořechovou či ovocnou vůní. Medvěda, podobně jako jiné živočichy, odrazuje lidský pach. Nepoužívat ani deodorant by tedy v tomto případě mohlo mít pozitivní vliv, myslete ale na své parťáky. Jídlo mějte pokud možno nearomatické a pachově izolované. Rozdělávejte jen tolik jídla, kolik sníte.

Zvláště opatrní buďte, pokud narazíte na uhynuté zvíře. Medvěd zdechliny přirozeně vyhledává a likviduje. Pravděpodobnost, že se tu potkáte se tedy velice zvyšuje.

Nikdy nenechávejte odpadky, slupky, ohryzky a jiné zbytky potravin kdekoliv v přírodě, či v blízkosti chat. Odneste si je s sebou!

Hlídejte si psy

Držte své psy na vodítku a pod kontrolou. Ideálně je sebou vůbec do oblastí s výskytem medvěda vůbec neberte. Psi mohou medvěda ucítit a zaútočit na něj nebo před ním budou utíkat a dovedou ho až k vám.

Při táboření

Výběr vhodného místa

K táboření si vyberte místo vzdálenější od vyšlapaných zvířecích stezek, ale také břehů potoků a řek. Vyhýbejte se i místům blízko zdrojů medvědí potravy (borůvky, maliny, zdechliny zvířat atd) či mokřadům.

Nenechávejte potraviny venku

Místo, kde vaříte, by mělo být vzdáleno nejméně 50 m, idelálně ale 100 m od tábořiště po větru. V žádném případě nevařte ani nejezte ve stanu, ani v jeho blízkosti. Pokud si budete připravovat jídlo opékáním na ohni, buďte ostražití. Je-li medvěd nablízku, může ho vůně jídla přilákat.

Nádobí a vše, co přišlo do styku s potravinami udržujte v čistotě a skladujte spolu s jídlem. Pokrmy v konzervách snězte hned po otevření. Neskladujte žádné jídlo nebo pronikavě vonící věci (parfémy, zubní pasty a veškerou kosmetiku) uvnitř stanu.

Pokud nemáte medvědí kanystr, najděte si strom vzdálený od vašeho kempu nejméně 200 m po větru a potraviny, kosmetiku i odpadky zavěste na větev nejméně 4 m nad zemí. (Použijte paracord a kámen, který přes větev přehodíte.). Odpadky by měly být uskladněny v malých přenosných kontejnerech nebo v uzavřených igelitových sáčcích.

Co dělat při setkání s medvědem

Zůstaňte klidní

Pokud se ocitnete v blízkosti medvědovi (méně, než 100 m), ve všech případech zůstaňte hlavně klidní (alespoň na venek). Medvěd vás může vnímat jako hrozbu, pokud začnete panikařit nebo se pohybujete nervózně. Zůstaňte vzpřímení, dívejte se vždy jeho směrem a dýchejte pomalu a klidně.

Setká-li se medvěd s nevhodnou reakcí ze strany člověka, setkání se může vystupňovat do útoku, ale většinou končí dříve než dojde k fyzickému kontaktu. V 91 % případů střetu člověka s medvědem nahlášených do myslivecké statistiky od roku 2007 do 2014 k útoku nedošlo.

Pokud si vás medvěd ještě nevšiml

Zůstaňte klidně stát a posuďte situaci – je si medvěd vědom vaší přítomnosti? Pokud ne, pomalu ustupujte zpět a pokuste se ho obejít velkým obloukem. Chovejte se tiše – nemluvte na něj ani nekřičte, abyste ho nevylekali a nevyprovokovali k útoku. Dejte medvědovi dostatek prostoru a zajistěte, aby měl volnou únikovou cestu.

Pomalu se pohybujte zpět směrem, odkud jste přišli. Neotáčejte se zády a nedělejte rychlé pohyby. Nikdy po medvědovi nic neházejte. Ustupujte pozvolna, aby medvěd věděl, že není váš nepřítel. Držte si medvěda stále na dohled, abyste byli připraveni na jeho reakci.

Pokud si vás medvěd všiml

medvědice v NP Seqoia 
Foto Michaela Hrdá

Pokud je zřejmé, že medvěd si vás všiml, zůstaňte klidní a rychle vyhodnoťte situaci. Hlavně nepanikařte a vyhněte se náhlým pohybům, abyste medvěda nevyprovokovali. Pokud je to možné, zůstaňte pohromadě jako skupina.

Nikdy neutíkejte – to by mohlo medvěda vyprovokovat k pronásledování. Navíc proti němu nemáte šanci; medvěd dokáže běžet rychlostí přes 45 km/h, zatímco člověk maximálně okolo 30 km/h.

Stále sledujte medvěda a jeho reakce, ale vyhněte se přímému očnímu kontaktu, který by mohl vyvolat útok. Pokud se medvěd postaví na zadní nohy, vystrčí nos do vzduchu a kývá hlavou ze strany na stranu, snaží se vás lépe rozpoznat pomocí zraku a čichu. Nepanikařte, Toto není útočná pozice!

Klidně na něj mluvte hlubokým hlasem, aby věděl, že jste člověk, a pomalu mávejte rukama nad hlavou, abyste vypadali větší. Snažte se zvětšit vzdálenost mezi vámi a pomalu ustupujte zpět. Pokud medvěd ví o vaší přítomnosti, ale neprojevuje zájem, odejděte pomalu stejným směrem, odkud jste přišli, ale nikdy neutíkejte.

Pokud narazíte na medvíďata, nesnažte se k nim přiblížit – medvědice bude určitě poblíž a může být velmi nebezpečná při obraně svých mláďat. Nikdy nevstupujte mezi ně. Pokud se v takové situaci ocitnete, opět se vzdalujte směrem od matky i mláďat.

Pokud si vás medvěd všiml a jde vaším směrem

Platí vše, z předchozího kroku. Hlavně zůstaňte klidní. Jestli se medvěd přibližuje pomalu, můžete zkusit odhodit nějaký objekt z batohu, nebo kus oblečení. Medvěd by se u něj mohl zastavit. Nikdy ale neházejte nic směrem k medvědovi. Neodhazujte batoh, mohl by vám v případě napadení ochránit krk a hlavu.

Medvědi někdy provádějí falešné útoky, kdy se rychle přiblíží a těsně před vámi zastaví. Pokud k tomu dojde, zůstaňte klidní a pokračujte v pomalém ustupování. Pokud medvěd začne projevovat agresivitu, například mručí, otevírá tlamu nebo vrhá kusy země, zůstávejte klidní a pomalu ustupujte.

Pokud je to možné, vyšplhejte na strom alespoň do výšky 4 metrů. Pamatujte ale, že ani to není nejbezpečnější místo. Medvědi umí lézt na stromy, ale dospělí medvědi obvykle nejsou tak obratní.

Pokud dojde k přímému kontaktu a nemáte sprej, lehněte si na zem tváří k zemi a dělejte mrtvého. Rukama si chraňte hlavu a krk, až dokud medvěd neodejde. Pokud máte batoh, stáhněte si jej na hlavu a krk. V případě, že vás medvěd převrátí, znovu se dostaňte do původní polohy, abyste měli břicho a ostatní životní orgány chráněné při zemi. Bránící se medvěd většinou přestane útočit, když zjistí, že už nejste hrozbou. Aktivní obrana by mohla prodloužit útok a zvýšit pravděpodobnost vážného zranění.

I když to může trvat dlouho, vydržte nehybně a tiše. Medvěd může čekat poblíž, aby se ujistil, že pro něj nepředstavujete hrozbu. Teprve když je zřejmé, že je pryč, můžete se pomalu začít pohybovat a opatrně odejít. Pokud zjistíte, že se medvěd stále v blízkosti pohybuje, zaujměte opět ochrannou polohu a vyčkejte.

Používání medvědího spreje

Medvědí sprej je obranným prostředkem proti medvědům. Máte-li tedy v úmyslu vstoupit do prostředí, kde je pravděpodobné setkání s medvědem, můžete tuto variantu zvážit. Měli byste ale mít sprej stále po ruce, v tomto případě ho můžete použít zhruba zběhem 6 sekund. Pečlivě si nastudujte návod k použití!

Sprej použijte pouze v případě, že medvěd útočí a nemáte možnost úniku. Tento speciální sprej způsobuje dočasné podráždění očí a dýchacích cest a vytváří ochrannou bariéru mezi vámi a medvědem. Medvědí sprej je údajně efektivnější než střelná zbraň a musí být určen speciálně na medvědy.

Použití medvědích petard (bear banger)

Pokud se chystáte do Ameriky či Kanady, jsou tam k dostání i tzv. medvědí petardy (bear banger). Jedná se o jednoduché pero, které vystřelí velice hlasitou střelu. Použijte je pouze k odplašení medvědů, kteří si vás už všimli, ale neopouštějí oblast. Ačkoliv jsou petardy dělané tak, aby nic nepodpálili, nepoužívejte je v lese v suchých podmínkách.

Měli byste se vyhnout tomu, aby petarda vybuchla za medvědem, protože by ho mohl vyplašit směrem k vám. Nestřílejte ani svisle do vzduchu, střela může technicky vybuchnout mezi vámi a medvědem, ale tak vysoko, že se stejně může rozběhnout směrem k vám. Ideálně to chce namířit trochu na stranu s nízkou trajektorií tak, aby střela doletěla blízko medvěda.

Bohužel u nás tyto plašiče nejsou dostupné. Také vás napadlo použít klasické petardy? Tak se zamyslete ještě jednou. Zaprvé, tyto opravdu nejsou dělané do lesa a podpálit ho by mohlo být nebezpečnější než být napadnutý medvědem. Za druhé – jak dlouho asi bude trvat, než vytáhnete petardu se zapalovačem a petardu plamínkem zapálíte v případě, že nefouká vítr? Odpověď je jasná, petarda vhodným plašičem opravdu není.

Už vytasení spreje z opasku žádá značnou dávku připravenosti a obezřetnosti, která vás dost pravděpodobně opustí, pokud medvěda překvapíte a bude jednat agresivně hned.

Jak podpořit bezpečnost s medvědy v obcích

Oslovte místní úřady a starosty

Pokud žijete, nebo navštěvujete oblast, kde medvědi vyhledávají potravu ve veřejných kontejnerech, a víte o nějakých, co nejsou zabezpečené, oslovte místní úřady a starosty. Navrhněte instalaci medvědích odpadkových kontejnerů, které jsou odolné proti rozbití a otevření medvědem.

Kontaktujte nás

Způsobů, kterými lze minimalizovat konflikty mezi medvědy a obyvateli je mnoho, skvělé tipy naleznete na stránkách organizace Zásahový tím pre medveda hnedeho. Pokud jste navštívili místo s výskytem medvědů a máte pocit, že by se v prevenci a informovanosti turistů mohlo udělat víc, kontaktujte nás s návrhem a konkrétním místem, pokusíme se propojit ty správné lidi. Vaše spolupráce může pomoci minimalizovat konflikty mezi medvědy a lidskými osadami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *