Historie a vize organizace:

Láska k přírodě je zapsána v rejstříku jako organizace “1000druhu z.s.” Je to mladá a dynamická nezisková organizace, která vznikla s cílem přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí. Naše vize spočívá v podpoře rozmanitosti rostlinných druhů a udržitelnému využívání přírodních zdrojů.

Hlavní cíl v uplynulém roce:

V průběhu minulého roku jsme se zaměřili zejména na sázení stromů a vzdělávací aktivity. Naše činnosti směřovaly k revitalizaci lesů, zlepšení kvality zelených ploch a vytváření povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí.

Finanční stav organizace:

Během uplynulého roku jsme úspěšně získali několik grantů, které nám umožnily financovat naše projekty. Dva granty z Nadace Partnerství, příspěvky od různých firem v rámci Burzy filantropie v Pardubickém kraji a několik menších příspěvků od našich sponzorů, které nám poskytly potřebné prostředky pro realizaci našich aktivit.

Realizované akce, projekty a události:

Sázení keřů v Moravanech: Účast cca 40 lidí.

Údržba vysazené zeleně pro obec Moravany: Účast 5 lidí.

Setkání s občany v Dašicích: informování o akcích spolku, šíření povědomí o ekologii: účast 5 lidí

Revitalizace lesa a sázení stromů u vesnice Sluhov: Využití 16 dobrovolníků, přednášky a ukázky v praxi.

Setkání ohledně multifunkčního parku v Dašicích: Facilitace a podpora komunitního setkání. účast: cca 60 lidí 

Sázení podél Loučné v Dašicích: Účast cca 45 lidí.

Další aktivity:

Finanční podpora:

Plány do budoucna:

Do příštího roku plánujeme pokračovat v podobných akcích, osadit vodní polní cestu u Prachovic, vodní tok v Dašicích a postupně testovat zapojení dronů jako pomocníků při skenování rostlin. Chceme se dále angažovat v oblasti ochrany přírody a vzdělávání veřejnosti.

Mediální pokrytí:

Nedávno jsme měli příležitost sdílet naše úspěchy v médiích. Poslechněte si nás na rozhlasovém pořadu zde

Děkujeme všem, kteří nám v minulém roce poskytli podporu a přispěli k dosažení našich cílů. S očekáváním se těšíme na další spolupráci a úspěchy v ochraně životního prostředí.

S přátelským pozdravem,

Slávek Král

kapitán

a Michaela Hrdá

členka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *