Láska k přírodě

Sázíme stromy, oživujeme okolí a propojujeme komunity.

Počet keřů
200
Počet stromů
450

Články a akce

Kdo jsme a co děláme

Naším cílem je především výsadba stromů,

rádi bychom také zmenšovali travní plochy ve městech a nahrazovali je záhony či limitovali použití bílých světel, které narušuje nejen rytmy člověka, ale také vegetace, hmyzu i zvěře. V krajině chceme rozšiřovat květnaté louky, pomoct vlastníkům, kteří mulčují s přechodem na sečení a podobné aktivity, které povedou k větší diverzitě. Dále chceme vzdělávat vlastníky pozemků v tom, jak můžou upravovat své pachtovní smlouvy, aby jim nebyly jejich pozemky ničeny a degradovány zemědělskou činností.

419
Počet stromů
288
Počet keřů

Naši sponzoři